Portal - Oleszyce
Strona główna / Wybory Parlamentarne / Obwieszczenie o składach OKW i pełnionych funkcjach
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Obwieszczenie o składach OKW i pełnionych funkcjach

O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
Z dnia 06 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 48  ust.2  i 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. -Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej( Dz. U z 2007r. Nr. 190,poz.1360) .podaje się do publicznej wiadomości informacje o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 22 czerwca 2008r.

I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Futorach

1. Władysław Drop - Przewodniczący
2. Krzysztof Uszkowski - Zastepca
3. Krystian Rokosz - członek
4. Andrzej Gontarz
5. Sylwia Tarnawska
6. Alina Kopeć
7.Jolanta Cisek
8.Marcin Ciupa
9. Bronisław Brzyski

II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nowej Grobli

1. Wiesław Osuch -  Przewodniczący
2. Zbigniew Lasek - Zastępca
3.Marta Zawitkowska -członek
4.Jerzy Stanisław Kubis
5.Barbara Zawitkowska- Zając
6.Bożena Klimczak
7.Józef Stefanko
8.Edmund Olejnik
9.Barbara Inwanicka

III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Oleszycach Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej

1. Krystyna Rożańska - Przewodniczący
2. Jadwiga Grabowska - Zastępca
3. Wanda Wójcik - członek
4. Elżbieta Lech
5. Maria Gontarz
6. Zofia Tymcio Żołnierz
7. Irena Horeczy
8.Urszula Fila
9. Katarzyna Puka

IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Oleszycach Zespół Szkół.

1.Maria Balicka - Przewodniczący
2. Krystyna Argasińska - Zastępca
3.Ewa Rokosz -członek
4.Michal Gontarz
5.Jadwiga Grabas
6.Alicja Skiba
7.Kazimierz Przychodzki
8.Justyna Ciupa
9.Ewa Kaczmarczyk

V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Starych Oleszycach

1. Józef Grad - Przewodniczący
2. Krystyna Olejnik – Zastępca
3.Edyta Lech - członek
4.Marek Ozimek
5.Teresa Goraj
6.Sebastian Bąk
7.Ewelina Witkowska
8.W.adysław Suszko
9.Tomasz Nowak

VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Starym Siole

1. Adolf Kalmuk - Przewodniczący
2. Lucja Woroniak - Zastępca
3. Mariusz Snopkowski -członek
4. Zdzisław Stopyra
5. Bolesław Elceser
6. Piotr Biały
7. Mariusz Bąk
8. Teresa Lepcio
9. Dariusz Saran

VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Zalesiu

1. Zygmunt Mularz - Przewodniczący
2. Henryk Rydzik - Zastępca
3. Lucyna Nowicka - członek
4. Monika Kuras
5. Justyna Osuch
6. Wladysława Bąk
7. Krzysztof Kopeć
8. Marek Bobecki
9. Jadwiga Rychlicka


                                                                        Burmistrz
                                                                            Maria Janowska -Placek
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM