Portal - Oleszyce
Strona główna / Sołectwa / Sołectwo Zalesie
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Sołectwo Zalesie

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory Sołtysa, a następnie wybory członków Rady Sołeckiej. W wyborach na Sołtysa zgłoszono 1 kandydata:
1.
Rydzik Józef

Szczegółowe wyniki głosowania przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Sołtysa
W wyborach do Rady Sołeckiej zgłoszono 11 kandydatów:
1.
Kuras Marek
2. Skiba Roman
3. Stadnik Piotr
4. Powroźnik Bogdan
5. Linek Janusz
6. Kamieniec Tadeusz
7. Jucha Ryszard
8. Stachów Roman
9.
Owca Stanisław

10. Dyś Dorota
11. Samagalski Marek

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Rady Sołeckiej weszli:
1. Rydzik Józef - Sołtys
2. Powroźnik Bogdan

3.
Stadnik Piotr
4. Kamieniec Tadeusz

5.
Linek Janusz
6.
Kuras Marek
7. Skiba Roman


Szczegółowe wyniki głosownia przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Rady Sołeckiej
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM