Portal - Oleszyce
Strona główna / Sołectwa / Sołectwo Stare Sioło
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Sołectwo Stare Sioło

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory Sołtysa, a następnie wybory członków Rady Sołeckiej. W wyborach na Sołtysa zgłoszono 1 kandydata:
1. Zaniewicz Józef

Szczegółowe wyniki głosowania przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Sołtysa
W wyborach do Rady Sołeckiej zgłoszono 9 kandydatów:
1. Biały Dorota
2. Brudniak Mieczysław
3. Czajkowska Beata
4. Janusz Tomasz
5. Kuras Janusz
6. Ohirko Zdzisław
7. Pelc Bolesław
8. Rokosz Irena
9. Stopyra Zdzisław

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Rady Sołeckiej weszli:
1. Zaniewicz Józef - Sołtys
2.
Brudniak Mieczysław
3.
Czajkowska Beata
4. J
anusz Tomasz
5.
Kuras Janusz
6.
Pelc Bolesław
7.
Stopyra Zdzisław


Szczegółowe wyniki głosownia przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Rady Sołeckiej
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM