Portal - Oleszyce
Strona główna / Sołectwa / Sołectwo Stare Oleszyce
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Sołectwo Stare Oleszyce

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory Sołtysa, a następnie wybory członków Rady Sołeckiej. W wyborach na Sołtysa zgłoszono 2 kandydatów:
1. Krystyna Siudy
2. Henryk Więcek

W wyniku wyborów Sołtysem sołectwa Stare Oleszyce została wybrana
Pani Krystyna Siudy

Szczegółowe wyniki głosowania przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Sołtysa

W wyborach do Rady Sołeckiej zgłoszono 12 kandydatów:
1. Buksak Franciszek
2. Danuta Sopel
3. Brudniak Robert
4, Kurdziel Zygmunt
5. Solarz Julian
6. Zaniewicz Bogdan
7. Petranik Marian
8. Kozian Władysław
9. Sopel Leon
10. Czajkowski Paweł
11. Kozian Bronisław
12. Jabłoński Bogusław

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Rady Sołeckiej weszli:
1. Krystyna Siudy
2.
Buksak Franciszek
3. Brudniak Robert
4. Danuta Sopel
5. Kozian Władysław
6. Kurdziel Zygmunt
7. Czajkowski Paweł
8. Zaniewicz Bogdan
9. Solarz Julian

Szczegółowe wyniki głosownia przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Rady Sołeckiej
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM