Portal - Oleszyce
Strona główna / Sołectwa / Sołectwo Nowa Grobla
Sobota - 17 lutego 2018 Donata, Gizeli, Łukasza      "Człowiek szuka miłości, bo w głebi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym". Jan Paweł II
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Sołectwo Nowa Grobla

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory Sołtysa, a następnie wybory członków Rady Sołeckiej. W wyborach na Sołtysa zgłoszono 1 kandydata:
1. Mandziak Władysław

W wyniku wyborów Sołtysem wsi Nowa Grobla został wybrany
Pan Mandziak Władysław.

Szczegółowe wyniki głosowania przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Sołtysa

W wyborach do Rady Sołeckiej zgłoszono 6 kandydatów:
1. Greń Jan
2. Mizgiel Marek
3. Pochodaj Stanisława
4. Sopel Jan
5. Stefanko Euguniusz
6. Tabin Stanisław

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Rady Sołeckiej weszli:
1. Mandziak Władysław - Sołtys
2. Mizgiel Marek
3. Pochodaj Stanisława
4. Stefanko Eugeniusz
5. Tabin Stanisław

Szczegółowe wyniki głosownia przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Rady Sołeckiej

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM