Portal - Oleszyce
Strona główna / Sołectwa / Sołectwo Nowa Grobla
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Sołectwo Nowa Grobla

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory Sołtysa, a następnie wybory członków Rady Sołeckiej. W wyborach na Sołtysa zgłoszono 1 kandydata:
1. Mandziak Władysław

W wyniku wyborów Sołtysem wsi Nowa Grobla został wybrany
Pan Mandziak Władysław.

Szczegółowe wyniki głosowania przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Sołtysa

W wyborach do Rady Sołeckiej zgłoszono 6 kandydatów:
1. Greń Jan
2. Mizgiel Marek
3. Pochodaj Stanisława
4. Sopel Jan
5. Stefanko Euguniusz
6. Tabin Stanisław

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Rady Sołeckiej weszli:
1. Mandziak Władysław - Sołtys
2. Mizgiel Marek
3. Pochodaj Stanisława
4. Stefanko Eugeniusz
5. Tabin Stanisław

Szczegółowe wyniki głosownia przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Rady Sołeckiej

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM