Portal - Oleszyce
Strona główna / Sołectwa / Sołectwo Futory
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Sołectwo Futory

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory Sołtysa, a następnie wybory członków Rady Sołeckiej. W wyborach na Sołtysa zgłoszono 1 kandydata:
1. Żrałka Jan

Szczegółowe wyniki głosowania przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Sołtysa
W wyborach do Rady Sołeckiej zgłoszono 7 kandydatów:
1. Antonik Tadeusz
2. Borysowicz Jacek
3. Ciepły Artur
4. Ciećkiewicz Zygmunt
5. Kowal Czesław
6. Król Bogusława
7. Oleszycki Jan

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Rady Sołeckiej weszli:
1. Żrałka Jan - Sołtys
2.
Antonik Tadeusz
3. Borysowicz Jacek
4. Ciepły Artur
5. Ciećkiewicz Zygmunt
6. Kowal Czesław
7. Król Bogusława

Szczegółowe wyniki głosownia przedstawione są w protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów Rady Sołeckiej
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM