Portal - Oleszyce
Strona główna / Ogłoszenia / Budżet - informacje
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2007 r.Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2007 r.

 

 

Budżet gminy Oleszyce na 2007 rok został uchwalony w dniu 27 luty 2007r., w którym dochody określono na kwotę 13.337.057 zł, a wydatki na kwotę 15.563.513 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 2.226.456 zł zamierza się pokryć poprzez:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2.226.456 zł.

 

Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup wyemitowanych  obligacji w latach poprzednich, a przypadających do spłaty i wykupu w 2007  roku w kwocie 1.092.800 zł zostanie sfinansowana długoterminowym kredytem bankowym.

 

W I kwartale 2007 r. Budżet Gminy Oleszyce był 5–cio krotnie zmieniany, w tym 2-u krotnie uchwałami Rady Miejskiej
i 3-krotnie Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o kwotę 63.008 zł, natomiast wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 105.300 zł. Budżet Gminy po zmianach na dzień 31marca 2007 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 13.400.065 zł, a po stronie wydatków kwotą 15.458.213 zł.

 

  1. Zrealizowane dochody stanowią 31,5% kwoty określonej w planie po zmianach tj. na kwotę planowaną 13.400.065 zł uzyskano dochody w kwocie 4.220.737,07 zł.
  2. Zrealizowane wydatki stanowią 20,67% kwoty określonej w planie po zmianach tj. na kwotę planowaną 15.458.213 zł wydatkowano  kwotę 3.194.330,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan po zmianach 11.430.433 zł, wykonanie 2.875.618,89 zł,

- wydatki inwestycyjne plan po zmianach 4.027.780 zł, wykonanie 318.711,26 zł

 

  1. Nadwyżka na 31 marca 2007 r. w kwocie 1.026.042,92 zł.
  2. Przychody ogółem plan po zmianach 3.150.948 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki plan po zmianach 3.150.948 zł, wykonanie 0,00 zł.

  1. Rozchody ogółem plan po zmianach 1.092.800 zł, wykonanie 166.370 zł, w tym:  

- spłaty kredytów i pożyczek plan po zmianach 892.800 zł, wykonanie 166.370 zł,

- wykup obligacji plan po zmianach 200.000 zł, wykonanie 0,00 zł.   

 

 

 

 
                                          

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM