Portal - Oleszyce
Strona główna / Ogłoszenia / Obwieszczenia
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Obwieszczenia

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki 492/5 obr. Miasto Oleszyce.  ] [ Budowa infrastruktury technicznej i sportowej dla Szkoły Podstawowej i Domu Dziecka - Nowa Grobla  ] [ Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym i przyłączem energetycznym - Nowa Grobla  ] [ Budowa na stalowej wieży stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel 8136 Futory   ] [ Modernizacja istniejącego składowiska odpadów stałych w m. Futory Gm. Oleszyce   ] [ Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym i przyłączem energetycznym - Nowa Grobla  ] [ Budowa odcinka sieci gazowej z przebiegiem przez działki nr 370/1 , 370/2 obr. Futory  ] [ Budowa odcinka sieci gazowej z przebiegiem trasy przez teren działek ozn. wg operatu ew. gruntów nr370/1 i 370/2 obr. Futory  ] [ Budowa odcinka sieci gazowej działka obrębu geodezyjnego Futory nr 370/1, 370/2  ] [ Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Oleszyce  ] [ Budowa stacji telefonii komórkowej PTK Centertel „8136 Futory”  ] [ Zagospodarowanie terenów na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Oleszycach   ] [ Budowa infrastruktury technicznej i sportowej dla Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Budowa infrastruktury technicznej i sportowej dla Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Budowa infrastruktury technicznej i sportowej dla Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Zagospodarowanie terenów na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Zagospodarowanie terenów na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Budowa infrastruktury technicznej, sportowej , dydaktycznej oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej  dla Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wykonaniem remontu istniejącego Posterunku Policji w m. Oleszyce   ]
























.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM