Portal - Oleszyce
Strona główna / Ogłoszenia / Obwieszczenia
Czwartek - 14 grudnia 2017 Alfreda, Izydora, Zoriny     
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Obwieszczenia

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki 492/5 obr. Miasto Oleszyce.  ] [ Budowa infrastruktury technicznej i sportowej dla Szkoły Podstawowej i Domu Dziecka - Nowa Grobla  ] [ Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym i przyłączem energetycznym - Nowa Grobla  ] [ Budowa na stalowej wieży stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel 8136 Futory   ] [ Modernizacja istniejącego składowiska odpadów stałych w m. Futory Gm. Oleszyce   ] [ Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym i przyłączem energetycznym - Nowa Grobla  ] [ Budowa odcinka sieci gazowej z przebiegiem przez działki nr 370/1 , 370/2 obr. Futory  ] [ Budowa odcinka sieci gazowej z przebiegiem trasy przez teren działek ozn. wg operatu ew. gruntów nr370/1 i 370/2 obr. Futory  ] [ Budowa odcinka sieci gazowej działka obrębu geodezyjnego Futory nr 370/1, 370/2  ] [ Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Oleszyce  ] [ Budowa stacji telefonii komórkowej PTK Centertel „8136 Futory”  ] [ Zagospodarowanie terenów na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Oleszycach   ] [ Budowa infrastruktury technicznej i sportowej dla Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Budowa infrastruktury technicznej i sportowej dla Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Budowa infrastruktury technicznej i sportowej dla Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Zagospodarowanie terenów na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Zagospodarowanie terenów na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Budowa infrastruktury technicznej, sportowej , dydaktycznej oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej  dla Zespołu Szkół w Oleszycach  ] [ Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wykonaniem remontu istniejącego Posterunku Policji w m. Oleszyce   ]
.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM